Från och med den 1 december 2016 är SEFAB Gruppen en del av Newsec Technical Services! Det betyder att vi kan satsa ännu mer på våra kollegor och kunder. Felanmälan gör du fortfarande precis som vanligt.

FastighetsService!

Vår ambition är alltid att åtgärda din serviceanmälan inom 24 timmar eller nästföljande arbetsdag.

Ny användare?

Är du inte tidigare registrerad på
FastighetsService behöver du skapa ett eget konto.