Från och med den 1 december 2016 går Newsec in som helägare i SEFAB Gruppen. SEFAB Gruppen blir därmed en del av Newsec Technical Services. Familjen Hörner har varit aktiva som ägare till SEFAB Gruppen i många år och för dem har det nu blivit dags att dra ner sitt engagemang. Newsec har å andra sidan en ambitiös tillväxtplan. SEFAB Gruppen och Newsec står också varandra nära både i typ av erbjudande samt i form av värderingar och kultur.

Kontakta oss för mer information