TEKNISK FÖRVALTNING
i kommersiella fastigheter, bostäder och centrumanläggningar

Oavsett om ni som kund är fastighetsägare, förvaltningsorganisation, centrumledning, styrelse för en bostadsrättsförening, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst skapar vi mervärde för er och ser till att allting runt den tekniska förvaltningen hanteras med ansvar mot fastighetens långsiktiga utveckling och förädling.

Från och med den 1 december 2016 är SEFAB Gruppen en del av Newsec Technical Services. Det betyder att vi kan satsa ännu mer på våra kollegor och kunder. Newsec är norra Europas ledande aktör inom fastighetsförvaltning och rådgivning. Verksamheten sträcker sig över hela Norden och Baltikum och omfattar ca 750 medarbetare. För SEFAB Gruppens medarbetare och kunder innebär det här möjligheter till ytterligare investeringar i moderna system och ännu bättre servicenivå.

Tillsyn & skötsel

Vi erbjuder ett professionellt arbetssätt med fokus på förebyggande underhåll och kontinuerlig kontroll av fastighetens yttre och inre status. Våra engagerade tekniker kontrollerar och sköter om entréer, fasader, trapphus och trädgård i syfte att skapa ett lysande första intryck. Tillsyn och underhåll av gemensamma invändiga ytor och driftutrymmen inklusive teknisk utrustning sker regelbundet för att upprätthålla avsedda funktioner samt för optimering av livslängd.

Planerat underhåll

Planerat underhåll handlar om att upprätthålla fastighetens standard och funktion i dess ursprungliga tillstånd och vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med detta. Genom ett effektivt och förebyggande arbetssätt ser vi till att bibehålla och förbättra fastighetens kondition samtidigt som vi minskar det akuta felavhjälpande underhållet. Detta medför i sin tur att den totala kostnaden för fastighetens underhåll sänks och att fastigheten effektiviseras i avseende kvalitét och miljö.

Systematiskt brandskydd

Vi hjälper såväl fastighetsägare som hyresgäster med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och övriga frågor gällande brandskydd, i syfte att öka brandsäkerheten och förenkla för kunden att följa lagkraven inom brandskyddsområdet. Vi erbjuder en helhetslösning som bl.a. innefattar rådgivning och tolkning av regelverk, dokumentation, upprättande av handlingsplan och genomförande av utrymningsövningar. Genom att använda er av vår kunskap inom systematiskt brandskydd får ni en trygg och säker vistelsemiljö.

Projektledning

Genom att anlita oss för projektuppdrag får du som kund hjälp att styra projektet mot tydliga mål, inom uppsatta ramar och inom budget. Vi har lång erfarenhet av väl genomförda projekt och tillhandahåller kompetent projektledning för både stora och små entreprenader. Vi ansvarar för anbudsförfaranden, från förfrågan till analys och beslut, samt besiktning och efterkontroller. Vi är vana att leverera framgångsrika resultat med hänsyn till kvalitét och miljö.

Felavhjälpande underhåll

Proaktivt underhållsarbete bidrar i många fall till en reducering av det felavhjälpande underhållet, trots detta uppkommer ibland situationer som kräver akuta insatser från vår sida. Felavhjälpande underhåll handlar om att återställa en funktion som av någon anledning försämrats och kan exempelvis bero på skadegörelse, tekniska fel eller läckage. Vi hanterar dessa uppkomna situationer snabbt och skickligt och med fokus på kvalitet.

Energiuppföljning & effektivisering

Vi erbjuder rådgivning och stöd gällande energioptimering av fastigheter och vi har gedigna kunskaper i ämnet teknik-och miljö. Att energieffektivisera en fastighet är lönsamt redan vid små insatser och en investering i en energismartare fastighet ger förutom sänkta kostnader även nöjdare hyresgäster och på sikt ett attraktivare varumärke. Tillsammans utgår vi från kundens målsättningar och utreder fastigheten ur ett energiperspektiv och föreslår därefter riktade insatser inom önskat tidsperspektiv.

Underhållsplanering

Med hjälp av en underhållsplan planeras fastighetens framtida tillsynsbehov och fungerar som ett verktyg i den långsiktiga förvaltningen. En underhållsplan kan bestå av exempelvis stambyten till mindre skötsel i fastigheten och hjälper till att förebygga oförutsedda fel och minska kostnader. Planen fungerar som ett hjälpmedel och innehåller bl.a. kostnadskalkyler, tidsramar och aktuella projekt och utformas i samarbete med våra kunder.

Funktionskontroll

Vid en funktionskontroll kontrollerar vi fastighetens tekniska installationer avseende värme- och kylinstallationer. Målsättningen är att upprätthålla säkerhetsfunktioner där områden kring VS, luftbehandling och varmvatten kontrolleras med fokus på t.ex. frysskydd (värmehållning batterier), uteluftsspjäll, expansionskärl, trycknivåer, pumpar, styrventiler och larmhantering. Vidare kontrolleras styr och reglerfunktionerna så att tidsstyrningar och temperaturer för t.ex. ventilation och pumpar är optimerade och att värmekurvor och larmgränser ligger inom rätt nivåer.
Våra funktionskontroller resulterar i lägre energikostnader, färre akuta felavhjälpande underhåll, bättre driftnetto samt nöjdare hyresgäster och kunder.

Kompletterande tjänster

SEFAB Gruppen AB har över 25 års erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning, vi står för trygghet, tillgänglighet och tillsammans löser vi de frågor som uppkommer i din fastighet. Våra kompletterande tjänster innebär att vi är en flexibel och engagerad partner som kan bistå dig med problemlösning och service när behov uppstår. Vi finns här för dig.

Ring oss idag på 08-55 62 98 00 eller maila oss info@sefabgruppen.se

Vi skapar problemfrihet och ger mervärde för människor var dag. Välkommen till Sefabgruppen AB.