SEFAB Gruppen AB har av Skandia fastigheter fått i uppdrag att ta hand om fastighetsdriften av Tyresö Centrum.
Tyresö Centrum invigdes 1965, då med namnet som Bollmora centrum. Centrumet byggdes på 1990-talet och slog upp sina portar 1992 då med namnet Tyresö Centrum. Efter större ombyggnader 2012 och 2014 så är den totala ytan ca: 31 000 kvm fördelat på 74 butiker.
Vi tackar Skandia fastigheter för förtroendet. Vi är redo att anta nya utmaningar samt skapa problemfrihet och ge mervärde för såväl fastighetsägare, hyresgäster som besökare.
Varmt välkomna!