Vi välkomnar Cenny Bjurvén här till oss på SEFAB Gruppen.

Varmt välkommen!